Program “Barbara” 2014

IMAG2382

U nedjelju, 28.09.2014.godine na jahalištu Udruge “Pegaz” održan je program “Barbara” na kojem su jahači sudjelovali u jahaćem poligonu. Program “Barbara” sportski je program Hrvatskog konjičkog saveza za osobe s invaliditetom koji se svake godine provodi radi popularizacije konjičkog sporta i rekreacije za ciljane skupine djece s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom. U […]

Trogodišnji program MSPM 2014.-2017.

IMAG1253

Trogodišnji program Udruge “Pegaz” pod nazivom “Povećanje socijalne kompetentnosti djece s teškoćama u razvoju integracijom unutar grupe vršnjaka” provodit će se u vremenskom razdoblju lipnj 2014. – lipanj 2017. a financiran je od strane Ministarstva socijalne politike i mladih. Osnovni cilj programa je prevencija institucionalizacije socijalnih usluga na području Primorsko-goranske županije. Partner na programu je […]

Projekt “Stari voćnjak ponovo živi”

IMAG2260

U okviru programa Riječkog lokalnog partnerstva, Udruga “Pegaz” je započela aktivnosti uređenja zapuštenog voćnjaka, kako bi zelena površina bila pristupačna i sigurna za sve naše korisnike i posjetitelje. U sklopu projekta uređuju se vrtne staze po našem voćnjaku sa dva mosta preko kanala za oborinske vode. U tu je svrhu nabavljen i postavljen materijal u obliku […]