Trogodišnji program MSPM 2014.-2017.

IMAG1253

Trogodišnji program Udruge “Pegaz” pod nazivom “Povećanje socijalne kompetentnosti djece s teškoćama u razvoju integracijom unutar grupe vršnjaka” provodit će se u vremenskom razdoblju lipnj 2014. – lipanj 2017. a financiran je od strane Ministarstva socijalne politike i mladih. Osnovni cilj programa je prevencija institucionalizacije socijalnih usluga na području Primorsko-goranske županije. Partner na programu je […]

Projekt “Stari voćnjak ponovo živi”

IMAG2260

U okviru programa Riječkog lokalnog partnerstva, Udruga “Pegaz” je započela aktivnosti uređenja zapuštenog voćnjaka, kako bi zelena površina bila pristupačna i sigurna za sve naše korisnike i posjetitelje. U sklopu projekta uređuju se vrtne staze po našem voćnjaku sa dva mosta preko kanala za oborinske vode. U tu je svrhu nabavljen i postavljen materijal u obliku […]

Natjecanje u vještinama jahanja

IMAG0494

U subotu, 13.09.2014. s početkom u 10:00 h na prostoru Udruge održat će se Natjecanje u jahaćim vještinama za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invalidtetom. Cilj ove manifestacije je popularizacija terapijskog, sportskog i rekreativnog programa za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom Primorsko-goranske županije te najava nove terapijske sezone […]