Udruga“Pegaz” Rijeka iskreno zahvaljuje svima koji su nam na bilo koji način pomogli u provedbi naših programa . Bez vas bi sve ovo bilo nemoguće!!
Europski socijalni fond
Vladin ured za udruge RH
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi – Ministarstvo socijalne politike i mladih
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Ministartvo gospodarstva
Primorsko goranska županija
Grad Rijeka

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva

Sol Navitas d.o.o. Pregrada
Mineral d.d.
Rotary International – Rotary Club Opatija
Lions Club Opatija
Academy for Educational Development – AED
AEKS d.o.o.
Agregat d.o.o. Rijeka
Alarm Automatika d.o.o.
Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.
Hrvatske autoceste d.o.o.
KD Čistoća d.o.o.
Drvenjača d.d. Fužine
Erste banka d.d.
Europetrol d.o.o.
Hidroelektra Niskogradnja d.d.
Hrvatske Šume d.o.o.
Konstruktor Inženjering Split d.d.
Podravka d.d.
Presscut d.o.o.
Saipem Mediterranean Services Lld. Rijeka