DONATOR: Ministarstvo socijalne politike i mladih

VRIJEME PROVEDBE: 01.06.2014.-01.06.2017.

Program „Povećanje socijalne kompetencije djece s teškoćama u razvoju, integracijom unutar grupe vršnjaka“ doprinosi prevenciji institucionalnizacije socijlnih uslugu na području Primorsko-goranske županije. Program uključuje dvije skupine izravnih korisnika – 60 djece se različitim teškoćama u razvoju predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta (primarna skupina izravnih korisnika) i 150 djece bez teškoća u razvoju (sekundarna skupina izravnih korisnika). Programske aktivnosti uključuju poludnevni boravak izravnih korisnika na uređenoj javnoj površini, u prirodi i  izvedbu različitih radionica i igraonica primjerenih dobnoj skupini korisnika.

Program nastoji potaknuti i povećati socijalnu uključenost djece s teškoćama u razvoju u grupi vršnjaka radi ostvarivanja dugoročnih pozitivnih rezultata na ukupni profil ličnosti izravnih korisnika.  Također, kod sekundarne skupine izravnih korisnika razvija se svijest o jednakosti i prihvaćanju djece s teškoćama u razvoju u svakodnevom životu u zajednici. Program se izvodi u partnerstvu sa jedinicom lokalne samouprave – Grad Rijeka a uključuje i 8 suradničkih organizacija sa područja Primorsko-goranske županije, što izravno doprinosi razvoju mreže pružatelja socijalnih usluga za ciljanu skupinu korisnika.