– financijski podržan od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi

– trogodišnji Program usmjeren populaciji djece predškolske i osnovnoškolske  dobi, različitih vrsti i stupnjeva teškoća u razvoju grada Rijeke i Primorsko-goranske županije

– Program uključuje izvođenje konkretnih terapijskih postupaka u cilju širenja socijalne mreže izvaninstitucionalne skrbi za djecu s teškoćama u razvoju

– partner u Programu je Grad Rijeka

– suradnici u Programu: ustanove socijalne skrbi i organizacije/udruge osoba s invaliditetom grada Rijeke i Primorsko-goranske županije

CILJEVI PROGRAMA:

– osigurati održiv oblik izvaninstitucionalne rehabilitacije za uključene korisnike (stručno educiran kadar, prostor i oprema za izvođenje aktivnosti)

– poboljšati kvalitetu postojeće socijalne usluge (uvođenje novih pedagoških sadržaja

– poboljšati opće psiho-fizičko stanje uključenih korisnika

– razvijati mrežu djelovanja u području zdravstva i socijalne skrbi (kolektivno djelovanje Udruge, partnera i suradnika u Programu)

– povećati informiranost zajednice i potencijalnih korisnika o izvedbi Programa

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI 2011/2012:

– izvedba konkretnih terapijskih postupaka za korisnike pomoću konja (individualizirani programi rada)

-odgojno-obrazovni sadržaji – pedagoški rad u prirodi (upoznavanje sa životinjama, timarenje konja, praktične radionice za korisnike)

– monitoring uključenih korisnika (izrada i vođenje evaluacijske  dokumentacije)

– edukacija stručnog kadra

– aktivnosti promidžbenog karaktera

– usklađivanje sa Standardima kvalitete usluga u djelatnosti socijalne skrbi nadležnog Ministarstva