DONATOR: Grad Rijeka – Program riječkog lokalnog partnerstva

VRIJEME PROVEDBE: 2014./2015.

U okviru programa Riječkog lokalnog partnerstva, Udruga “Pegaz” je započela aktivnosti uređenja zapuštenog voćnjaka, kako bi zelena površina bila pristupačna i sigurna za sve naše korisnike i posjetitelje. U sklopu projekta uređene su vrtne staze po našem voćnjaku sa dva mosta preko kanala za oborinske vode. U tu je svrhu nabavljen i postavljen materijal u obliku betonskih ploča i drvene konstukcije za mostove.

Također, nabavljena je drvena građa za ograde, koje odvajaju prostor za boravak korisnika od prostora koji koriste terapijski konji. Ovim putem želimo zahvaliti Gradu Rijeci na odobrenoj donaciji za uređenje javne površine.

U sklopu projekta od komunalnog društva Čistoća d.o.o. nabavljen je i “eko otok”, koji također doprinosi uređenju voćnjaku te razvijanju svijesti kod građana o odvojenom sakupljanju otpada.