-osnovana 2001.godine

-pokrenula prvi organizirani oblik terapijskog jahanja na prostoru Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije

– članica Hrvatskog saveza za intervencije pomoću konja, Hrvatskog konjičkog saveza

– potiče i razvija suradnju sa ustanovama i udrugama sa područja Primorsko-goranske županije koje provode edukaciju i rehabilitaciju djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom;

– organizirala više humanitarnih akcija i manifestacija

– organizirala prvo regionalno natjecanje u vještinama na konju za osobe s invaliditetom PGŽ – 2006.god.;

– organizirala prvi Međunarodni seminar na temu terapije pomoću konja u RH, lipanj 2008.god;

– organizirala više stručnih skupova na temu terapije pomoću konja (javne tribine, predavanja, stručni skupovi)

– provodi partnerske projekte sa srodnim udrugama i organizacijama na državnoj i međunarodnoj razini;