a) članstvo u terapijskom programu
– korisnici programa (djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom)
– roditelji maloljetnih korisnika terapijskog programa
– ustanove/organizacije korisnici terapijskog programa (pravne osobe)

b) članstvo u rekreativnom programu (amaterski sport)
Visinu članarina i odluke o prijemu u članstvo Udruge donosi Upravni odbor Udruge.