Udruga svoje programe izvodi na prostoru u vlasništvu Grada Rijeke, veličine 18.000 m2 (Ugovor o zakupu zemljišta KLASA:022-05/09-01/31-149 od 19.05.2009.). Prostor je udaljen svega 5 km od centra grada Rijeke a zamišljen je kao kombinacija terapije, rekreacije, sporta i aktivnog provođenja slobodnog vremena korisnika. Od 2010.godine poduzimane su različite aktivnosti uređenja i sanacije prilično zapuštenog terena a pomoć u građevinskom materijalu, strojevima i radovima iskazao je poslovni sektor RH kao i građanstvo, u obliku volonterskog rada. Do 2016.godine prostor je uređen za prihvat različitih skupina korisnika te je podijeljen na nekoliko djelova:

 • Društvene prostorije sa sanitarnim čvorom (društvena prostorija sa mini-kuhinjom, kuhalo, hladnjak, sanitarni čvor (M/Ž), sanitarni čvor i tuš za osobe s invaliditetom, tuš-kabina, garderoba)
 • Voćnjak sa plastenikom za vrtlarenje, vrtnim stazama, dječjim igralištem i zelenom površinom za druženje članova
 • Smještajne jedinice – bungalovi „Višnja“, „Dunja“ i „Marelica“ za višednevne kampove sa ukupno 15 ležajeva
 • Društvene prostorije i smještajne jedinice prilagođene su osobama u invalidskim kolicima
 • Ograđeno jahalište sa kvarcnim pijeskom, dimenzija 30mx70m, rampa za pojahivanje osoba s invaliditetom
 • Smještajni objekt za terapijske i sportske konje – boksevi dimenzija 3mx4m sa automatskim pojilicama, prostor za jahaću opremu i didaktnički materijal, sjenik u potkrovlju
 • Zemljano jahalište, dimenzija 20mx40m, okruglo jahalište promjera 14 m
 • Ispusti za konje sa natkrivenim prostorom za odmor
 • Pomoćni objekti i oprema

Udruga potiče ekološko i obnovljivo korištenje resursa te djeluje u skladu sa ekološkim propisima i mjerama:

 • Vlastita proizvodnja električne energije – solarne elektrane na objektima Udruge
 • Primjerena sanacija stajskog gnoja i otpada – betonska gnojnica te suradnja sa lokalnim poduzetnicima po pitanju otkupa gnoja za eko-preradu
 • Korištenje Draškog potoka (tekućica na prostoru Udruge) i kišnice za zaljevanje cvijetnjaka, povrtnjaka
 • Na prostoru Udruge postavljen je “eko otok” sa otpadnicima za razvrstavanje otpada (plastika, staklo, papir)
 • Održavanje i obnova voćnjaka sa netretiranim voćem (jabuke, kruške, marelice, šljive, smokve)