terapijski3U terapiji pomoću konja za korisnika se izrađuje posebno napisan program rada s postavljenim terapeutskim ciljevima, opisom izabranih metoda, postupaka i upotrebe rekvizita i didaktičkog materijala te vođenom analizom evaluacije terapijskih postupaka. TPK izvode stručnjaci osnovnog profila obrazovanja pedagozi, edukacijsko-rehabilitacijski stručnjaci, socijalni pedagozi, psiholozi, učitelji, odgajatelji, radni terapeuti, fizioterapeuti, socijalni radnici, liječnici i drugi zdravstveni radnici koji su završili dodatnu izobrazbu iz TPK i konjaništva (specijalizacija).

Podvrste terapije pomoću konja ( TPK):

a) Hipoterapija: temelji se na neurofizioterapijskoj metodi u medicinsko-terepeutskom postupku na naurološkoj osnovi. Cilj hipoterapije: poboljšanje i stimulacija neurološkog i senzomotoričkog područja ( poboljšanje držanja, koordinacije, tjelesne simetrije, ravnoteže, reguliranje mišićnog tonusa, povećenje gibljivosti i stabilizacija zdjelice,…). Namjenjena je osobama s bolestima centralnog i perifernog živčanog sustava (npr. spastičnost, ataksija, diskinezija, multipla skleroza, ….) za osobe s bolestima motoričkog aparata, te osobe koje trebaju rehabilitaciju nakon nesreća ili moždanih udara

terapijski2

b) Socijalno-pedagoška TPK temelji se na spoznajama pedagogije, specijalne pedagogije, socijalne pedagogije, psihologije i radne terapije. Cilj socijalno-pedagoške TPK: poboljšanje spoznavanja, koordinacije i orijentacije; razvoj pamćenja, pažnje i koncentracije; vjera u vlastite sposobnosti; izgradnja osjećaja odgovornosti; pomicanja praga tolerancije na frustraciju; prepoznavanje i poštivanje skupno postavljenih pravila; izgradnja discipline, davanje i primanje pomoći, prilagođavanje na skupnu dinamiku, smanjivanje agresivnih načina ponašanja, opuštanje , izgradnja odnosa i povjerenja. Namjenjena je za djecu sa specifičnim teškoćama učenja, spec. teškoćama ponašanja (ADHD), za djecu i mlade sa smetnjama ponašanja i osobnosti, autiste, djecu sa govorno-jezičnim smetnjama, slijepe i slabovidne, gluhe i nagluhe, djecu sa smetnjama kretanja, ovisnike, osobe sa smetnjama u duševnom razvoju.

terapijski4

c) Psihoterapija pomoću konja koja se temelji na odnosu i neverbalnoj komunikaciji između konja i osobe. Cilj psihoterapije: pozitivan utjecaj na raspoloženje, prepoznavanje i razumijevanje svojih i reakcija konja; otkiva uzroke i rješava unutarnje konflikte, prevladavanje strahova, povećanje osjećaja sigurnosti i socijalne uključenosti, povećanje samosvijesti i prepoznavanje vlastitih osobnosti preko opažanja osobnosti konja. Namijenjena je djeci i odraslima sa emocionalnim smetnjama i smetnjama na planu socijalnog funkcioniranja, psihijatrijskim bolesnicima, osobama s psihotičnim smetnjama , osobama sa posttraumatskim sindromom, osobe s fobijama, depresijama, ovisnostima, poremećajima hranjenja

d) Radna terapija – za osobe sa psihosomatskim i duševnim bolestima

e) Logopedska terapija – za osobe s poremećaijima u govorno-jezičnoj komunikaciji

terapijski5