VOLONTERSKI PROGRAM

Od svog osnutka Udruga „Pegaz“ provodi, potiče i razvija volonterski rad različitih dobnih skupina građana, članova Udruge. Tijekom 17 godina postojanja Udruge i programa TPK, volonterski program se prilagođavao trenutačnim potrebama organizacije a kao bitan segment djelovanja Udruge uvršten je u strateško i oprativno planiranje organizacije kao jedan od osnovnih „pokretača“ svih programa i sadržaja koje Udruga pruža. Volonterski program Udruge „Pegaz“ provodi se u skladu sa Zakonom o volonterstvu (NN 22/13). U nastavku možete odgovore na neke od čestih pitanja o volonterskom programu Udruge „Pegaz“:

TKO MOŽE BITI VOLONTER?

Volonter u Udruzi može biti maloljetna ili punoljetna osoba bez obzira na prethodno iskustvo u radu s konjima.

KOJI SU POSLOVI VOLONTERA U UDRUZI „PEGAZ“?

Poslovi volontera mogu se podjeliti prema željama/mogućnostima volontera i potrebama Udruge a uključuju slijedeće poslove:

  • Volontiranje u programu TPK – vodič konja/pratnja korisnika za vrijeme terapije
  • Volontiranje u rekreativnom programu – održavanje i priprema konja, vodič konja
  • Poslovi uređenja prostora Udruge – pomoćni poslovi održavanja prostorija Udruge, zelene površine (sadnja cvijeća, povrća,..), održavanje ograda, pašnjaka,…

KAKO SE POSTAJE VOLONTER U UDRUZI „PEGAZ“?

Volonter u Udruzi postaje se ispunjavanjem Prijavnica – opći podaci volontera (ime, prezime, adresa, kontakt broj, OIB, mail adresa,..) te pristupanjem internoj edukaciji Udruge.   Prijavnica za volotiranje

Ispunjenu Prijavnicu možete poslati na mail adresu pegaz.rijeka@gmail.com ili donijeti osobno na prostor Udruge.

TKO MOŽE BITI VOLONTER U PROGRAMU TPK?

Volonter u programu TPK može biti punoljetna osoba sa prethodnom (minimalno internom) edukacijom iz područja konjaništva i/ili TPK. Poželjno je (ali nije nužno) da volonteri budu osobe pedagoško/medicinsko/rehabilitacijske struke. Udruga za volontere u TPK osigurava obaveznu internu edukaciju prije uključivanje u neposredan rad s korisnicima. Osobe koje volontiraju u programu TPK obavezne su dostaviti Potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci Administratoru Udruge.

TKO MOŽE BITI VOLONTER U OSTALIM PROGRAMIMA UDRUGE?

U ostalim programima Udruge (program rekreacije, poslovi uređenja prostora) mogu sudjelovati maloljetne i punoljetne osobe bez obzira na stručnu spremu i prethodno iskustvo. Udruga za volontere u programima koji uključuju rad s konjima osigurava internu edukaciju prije uključivanja u neposredan rad.

KOJA SU PRAVA I OBVEZE MALOLJETNIH VOLONTERA?

Maloljetni volonteri uključuju se u Odgoj za volontiranje uz obaveznu pismenu suglasnost roditelja/staratelja. Poslovi i dužina trajanja volontiranja primjerena je dobnom uzrastu volontera. U program volontiranja ne mogu se uključiti djeca mlađa od 14 godina. Za maloljetne volontere obavezan je informativan sastanak sa roditeljima/starateljima uz kontakt podatke roditelja/staratelja.

ŠTO JE INTERNA EDUKACIJA VOLONTERA?

Interna eduakcija volontera je osnovno upoznavanje sa prostorom, opremom i načinom poslovanja Udruge te sa konjima koji se koriste u programima. Internu edukaciju provodi kadar Udruge a volonteri stječu praktična znanja o pripremi konja (timarenje, sedlanje), vođenje konja te održavanju i primjeni konjičke opreme. Udruga za svoje volontere ima pripremljen i e-materijal za učenje u kojem se mogu pronaći detaljni podaci o terminima, nazivima, načinima rada i sigurnosti u radu s korisnicima/konjima. E materijali se nalaze na slijedećem linku: e-materijali.

ŠTO JE EVIDENCIJA VOLONTERSKOG RADA?

Svaki volonter/član rekreativnog programa dužan je voditi evidenciju volonterskog rada u kojoj se upisuju osnovne informacije o volontiranju (datum, početak volontiranja, opis odrađenog posla, završetak volontiranja). Volonteri potpisuju vlastoručnim potpisom svoju listu evidnecije te je pohranjuju u registrator koji se nalazi u društvenoj prostoriji Udruge. Ukoliko se volonter samostano ne upiše u evidencijsku listu volontiranja odrađeni sati ne mogu biti priznati.

KOJE JE VRIJEME VOLONTIRANJA (u jednom danu/dolasku)?

Vrijeme volontiranja ovisi o programu u koji se volonter uključuje a prilagođava se isključivo potrebama Udruge. Potrebe Udruga za volonterima su svakodnevne (radni dan i vikend) pa se točni termini definiraju prema dogovoru sa izvoditeljima programa i ovise o vremenskoj prognozi, broju TPK u određenom danu, najavljenim grupama,…. Na prostoru Udruge volonter provodi maksimalno do 5 sati dnevno a može i manje (ovisi o potrebama Udruge i mogućnostima volontera). Volontiranje koje je u trajanju klasičnog radnog vremena (8 radnih sati) je zabranjeno i podilazi sklapanju Ugovora o radu. Tijekom dnevnog volontiranja volonter ima pravo na pauzu.

KAKO SE OBUĆI ZA VOLONTIRANJE?

Volonteri Udruge dužni su za vrijeme volontiranja koristiti službenu radnu odjeću Udruge „Pegaz“ (odnosi se na volontere koji posjeduju istu). U slučaju nekorištenja iste ili u slučaju prestanka volontiranja, volonter je odjeću dužan vratiti u Udrugu. Volonteri koji ne posjeduju službenu radnu odjeću Udruge moraju imati sportsku odjeću i obuću primjerenu radu s djecom i korisnicima.

DA LI VOLONTERI UDRUGE JAŠU KONJE?

Volonteri Udruge NE jašu konje! Volonteri zainteresirani za „učenje jahanja“ mogu postati članovi – korisnici rekreativnog programa (jahači rekreativci). Nakon 10 sati aktivnog volontiranja Udruga može nagraditi volontera jahanjem uz stručni nadzor.

ŠTO JE ETIČKA OBVEZA VOLONTERA?

Uključivanjem u terapijski i/ili rekreativni program Udruge, volonter se pridržava etičkih i moralnih principa vezanih za poslovanje organizacije – poštivanje jednakosti i ostalih načela profesionalnosti u radu s korisnicima.

VAŽNE INFORMACIJE ZA VOLONTERE:

  • Volonter mora najaviti svoj dolazak u Udrugu koordinatoru volontera
  • Volonter je dužan pridržavati se termina volontiranja koje je sam odabrao! U slučaju nemogućnosti dolaska, volonter se MORA telefonski javiti koordinatoru volontera te navesti opravdani razlog nedolaska u dogovoreno vrijeme
  • Vođenje evidencije volonterskih sati je obavezno
  • Volonter ne smije na vlastitu inicijativu i bez nadzora raditi sa konjima i uznemiravati konje za vrijeme njihova dnevnog odmora u ispustima i/ili štali
  • Volonter ne smije hraniti konje bez pitanja