DONATOR: Europski socijalni fond, Ured za udruge Vlade RH

VRIJEME PROVEDBE: 01.06.2017. – 31.05.2019.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.166.151,96 kn od čega se 100% financira od strane EU

Udruga “Pegaz” nositelj je projekta “ProŠIRI Vidike” a partneri na projektu su:

  • Prva sušačka hrvatska gimnazija Rijeka
  • Ekonomska škola “Mijo Mirković” Rijeka
  • Konjički klub “Kolan” Šibenik
  • Centar za rehabilitaciju “Šubićevac” Šibenik
  • Konjički klub “Eohippus” Vinkovci
  • Gimanzija “Matije Antuna Reljkovića” Vinkovci

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Projekt „ProŠIRI Vidike“ usmjeren je na 50 volontera srednjoškolske dobi iz 3 različita grada: Šibenika, Rijeke i Vinkovaca i uključuje dva oblika volonterskog angažmana učenika – kontinuirano volontiranje u udrugama i ljetne volonterske kampove u Rijeci i Šibeniku. Tijekom dvije godine trajanja projekta, volonteri će biti uključeni u različite aktivnosti vezane za terapiju i aktivnosti pomoću konja te u  promotivne aktivnosti s ciljem informiranja šire javnosti  o radu organizacija civilnog društva, srednjih škola i volonterstva općenito.  U projektu „ProŠIRI Vidike“ naglasak je na inkluzivnom volontiranju s ciljem uključivanja minimalno 10 djece/mladih s invaliditetom ili teškoćama u razvoju volonterske programe udruga.  Rezultati samog projekta usmjereni su na dugoročno stvaranje aktivnih građana i poticanju volonterstva kod populacije učenika srednjih škola te edukaciju stručnog kadra ustanova srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u području menadžmenta volontera.

 

         

 

 

 

 

Detaljnije o projektu