Polaganje jahaće dozvole i licence HKS-a, 15.07.17.

posted in: Vijesti o udruzi Pegaz | 0

U subotu, 15.07.2017. na jahalištu Udruge “Pegaz” organizirano je polaganje teorijskog i praktičnog ispita za jahaću dozvolu i dresurnu licencu Hrvatskog konjičkog saveza. Ispitu je pristupilo 10 kandidata koji su uspješno savladali dresurni i terenski dio jahaćeg ispita.