Termini za terapiju pomoću konja

posted in: Vijesti o udruzi Pegaz | 0

Update: POPUNJENO!!

Zbog velikog broja upita i interesa za uključivanje u naš terapijski program, u nastavku možete pronaći “otvorene” termine za provedbu terapije pomoću konja. Terapiju pomoću konja provodi naš terapijski tim sastavljen od: Magistar logoped (edukacijski- rehabilitator) – terapeut za izvođenje TPK sa međunarodnom licencom, Prof. psiholog i Fizioterapeut uz pomoć naših volontera i pomoćnika. Za uključivanje u program obavezna je dostava medicinske dijagnoze potencijalnih korisnika te ispunjavanje interne dokumentacije Udruge. Više informacija o terapijskom programu i rezervacija termina na 098/ 464-755 ili na pegaz.rijeka@gmail.com

Dostupni termini za terapijski program:

UTORAK

13:00 -13:45; 15:15 – 16:00; 16:00 – 16:45; 17:30 – 18:15

SRIJEDA

16:00 – 16:45; 16:45 – 17:15; 17:15 – 18:00; 18:00 – 18:45

ČETVRTAK

14:30 – 15:15; 17:45 – 18:30

Termini izvan navedenih su rezervirani i nisu dostupni.