Volonterski kamp “ProŠIRI Vidike”

posted in: Vijesti o udruzi Pegaz | 0

U sklopu projekta „ProŠIRI Vidike“ na prostoru Udruge Pegaz, u Rijeci održan je prvi višednevni volonterski kamp za 25 srednjoškolaca iz Rijeke, Šibenika i Vinkovaca. Od petka 21.07. do nedjelje 23.07.2017.godine volonteri su na zabavan i edukativan način sudjelovali u različitim aktivnostima vezanim za područje terapije i aktivnosti pomoću konja. U sklopu projekta, planira se organizacija ukupno 6 volonterskih kampova u Rijeci i Šibeniku  a sam projekt uključit će ukupno 50 volontera srednjih škola iz 3 različite županije. U projektu „ProŠIRI Vidike“ naglasak je na inkluzivnom volontiranju s ciljem uključivanja minimalno 10 djece/mladih s invaliditetom ili teškoćama u razvoju volonterske programe udruga.  Rezultati samog projekta usmjereni su na dugoročno stvaranje aktivnih građana i poticanju volonterstva kod populacije učenika srednjih škola te edukaciju stručnog kadra ustanova srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u području menadžmenta volontera. Projekt „ProŠIRI Vidike“ financiran je iz Europskog socijalnog fonda.