INKLUZIVNO VOLONTIRANJE ZA MLADE U RIZIKU OD SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI

Nositelj projekta: Udruga „Pegaz“ Rijeka

 

Partneri:

Dom za djecu „I.B.Mažuranić“ Lovran

Dom za odrasle osobe „Turnić“ Rijeka

Volonterski centar Rijeka

Aktivnosti projekta usmjerene su na uključivanje mladih od 15-21 godine starosti u osmišljene volonterske aktivnosti na otvorenom, u prirodi i sa životinjama. U sklopu provedbe projekta planira se organizacija minimalno 2 javne prezentacije provedenih aktivnosti.

Projekt je financijski podržan od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.