Članstvo u Udruzi

Članstvo u Udruzi može biti redovno i pridruženo.

Redovni član može biti svaka punoljetna osoba koja prihvaća Statut Udruge te želi sudjelovati u radu i razvoju Udruge. O prijemu u redovno članstvo odlučuje Upravni odbor Udruge na temelju pismenog zahtjeva pojedinca. Redovni član ima pravo birati i biti biran u tijela Udruge.

Pridruženi član može biti svaka maloljetna ili punoljetna osoba uključena u aktivnosti Udruge kao korisnik. Pridruženi član nema pravo birati i biti biran u tijela Udruge.

Članstvo u Udruzi ostvaruje se potpisivanjem pristupnice te plaćanjem individualne godišnje članarine.

Za maloljetne članove obavezna je pisana suglasnost roditelja/staratelja/zakonskog zastupnika.

Visinu godišnje članarine za redovne i pridružene članove određuje Upravni odbor Udruge.