U Udruzi možete završiti i školu jahanja koja je namijenjena za jahače-početnike (osobe sa malo i/ili bez iskustva u pristupu konjima i jahanju).  Škola jahanja traje 10 školskih sati (45“) i obuhvaća slijedeće teme: